نظریه سازمان
ماری جو هچ وان ال.کانلیف

نظریه سازمان

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
--وزیریتهران
 • ناشر :

   مهربان نشر
 • مترجم :

   دکتر حسن دانایی فرد
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  معصومه اطهر

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۰۰۰۳۴۰۴۱