سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته
دکتر محمدعلی سرلک .حسن فراتی

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
--وزیریتهران
 • ناشر :

   پیام نور
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  معصومه اطهر

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۰۰۰۳۴۰۴۱