نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک
دکتر علیرضا علی احمدی ،مهدی فتح الله...

نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
--وزیریتهران
 • ناشر :

   تولید دانش
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  معصومه اطهر

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۰۰۰۳۴۰۴۱