الکتریسیته و مغناطیس
جلیل راشد محصل و علی معینی

الکتریسیته و مغناطیس

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---زنجان
 • ناشر :

   کتاب دانشگاهی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی برق
 • فروشنده :

   

  رویا نصیری

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۹۵۲۴۹۹۰۲