ریاضی کاربردی
دکتر مسعود نیکوکار و سید علیرضا خاتون آبادی

ریاضی کاربردی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
316--تهران
 • ناشر :

   انتشارات گسترش علوم پایه
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  شیدا قربانپور

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۰۱۱۸۸۹۸۱۸