اصول علم مواد ویرایش دوم
حسین تویسرکانی

اصول علم مواد ویرایش دوم

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
649-وزیریتهران
 • ناشر :

   مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مواد
 • فروشنده :

   

  وحید آ

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۶۱۶۴۷۸۵