مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها جلد سوم
پرویز حبه دار مارالانی، فرخ آرزم، علی خاکی صدیق، احمد فیض دیزجی، حمید لسانی، محمد یاوری

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق و حل آنها جلد سوم

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
642-وزیریقم
 • ناشر :

   دانشگاه تهران
 • دسته‌بندی :

   مهندسی برق
 • فروشنده :

   

  زهرا زارع

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید