تجزیه و تحلیل مسائل ایستایی
جی ال مریام

تجزیه و تحلیل مسائل ایستایی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
--وزیریتهران
 • ناشر :

   انتشارات ازاده
 • دسته‌بندی :

   مهندسی عمران
 • فروشنده :

   

  سید ارش خاتمی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید