آرمان شهر فضا هویت و قدرت
کیان تاجبخش

آرمان شهر فضا هویت و قدرت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
336فارسیرقعیزنجان
 • ناشر :

   نی
 • مترجم :

   افشین خاکباز
 • دسته‌بندی :

   مهندسی شهرسازی
 • فروشنده :

   

  علی الف

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۷۲۴۲۲۶۴۸