روانشناسی اجتماعی
لوک بدار، ژوزه دزیل و لوک لامارش

روانشناسی اجتماعی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
388--کرج
 • ناشر :

   نشر ساوالان
 • مترجم :

   دکتر حمزه گنجی
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  Reeraa Rad

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید