روش های ناپارامتری
جواد بهبودیان

روش های ناپارامتری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   طرح درسنامه، پیام نور
 • مترجم :

   ...
 • دسته‌بندی :

   آمار
 • فروشنده :

   

  گلی رجائی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۹۹۶۰۷۳۵۲