برنامه ریزی سیستم های تولیدی
دکتر میربهادر قلی ایرانژاد

برنامه ریزی سیستم های تولیدی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
375--تهران
 • ناشر :

   ترمه
 • مترجم :

   ..
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  گلی رجائی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۹۹۶۰۷۳۵۲