نظریه نمونه‌گیری و کاربردهای آن
علی عمیدی, محمدرضا مشکانی

نظریه نمونه‌گیری و کاربردهای آن

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
226فارسی-تهران
 • ناشر :

   مرکز نشر دانشگاهی
 • دسته‌بندی :

   آمار
 • فروشنده :

   

  گلی رجائی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۹۹۶۰۷۳۵۲