مدیریت رفتار سازمانی
پال هرسی

مدیریت رفتار سازمانی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
176فارسیرقعیخوی
 • ناشر :

   امیرکبیر
 • مترجم :

   دکتر علی علاقه‌بند
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  آیلار مومنی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید