پیامبر و دیوانه (جیبی)
جبران خلیل جبران

پیامبر و دیوانه (جیبی)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
200انگلیسیجیبیاصفهان
 • ناشر :

   کارنامه
 • مترجم :

   نجف دریابندری
 • دسته‌بندی :

   ادبیات جهان
 • فروشنده :

   

  آیدا کریمی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۴۰۰۸۵۸۵۵