ده گونه نوآوری
لری کیلی.رایان پیکل.برایان کوئین.هلن والترز

ده گونه نوآوری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   آریانا قلم
 • دسته‌بندی :

   مدیریت و اقتصاد
 • فروشنده :

   

  ریحانه کشاورز

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید