آشنایی با الگوریتم ها (ناب)
محمد قدسی

آشنایی با الگوریتم ها (ناب)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
103فارسیوزیریارومیه
 • ناشر :

   فاطمی
 • دسته‌بندی :

   سایر دروس
 • فروشنده :

   

  مهران عبقری

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید