ریاضیات گسسته و ترکیباتی (3)
رالف پ. گریمالدی

ریاضیات گسسته و ترکیباتی (۳)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
-فارسیوزیریارومیه
 • ناشر :

   فاطمی
 • مترجم :

   محمد علی رضوانی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  مهران عبقری

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید