حرف هایی که من باید می گفتم و... تو باید می شنیدی
افشین یداللهی

حرف هایی که من باید می گفتم و... تو باید می شنیدی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
87فارسیرقعیبیرجند
 • ناشر :

   نگاه
 • دسته‌بندی :

   شعر
 • فروشنده :

   

  متین مجاهد

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۰۶۷۶۰۵۶۶