فکر کنم باران دیشب مرا شسته امروز توام
کامران رسول زاده

فکر کنم باران دیشب مرا شسته امروز توام

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
152فارسیرقعیبیرجند
 • ناشر :

   مروارید
 • دسته‌بندی :

   شعر
 • فروشنده :

   

  متین مجاهد

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید