مدیریت منابع انسانی پیوند استارتژی و عمل
گرگ ال استوارت و ...

مدیریت منابع انسانی پیوند استارتژی و عمل

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---اصفهان
 • ناشر :

   همگامه
 • مترجم :

   اعرابی و فیاضی
 • دسته‌بندی :

   مدیریت
 • فروشنده :

   

  ساری ساری

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید