مجموعه‌ طبقه‌بندی شده زبان انگلیسی کنکور رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم: 1900 پرسش چهارگزینه‌ای شناسنامه‌دار
_

مجموعه‌ طبقه‌بندی شده زبان انگلیسی کنکور رشته‌های تجربی، ریاضی و انسانی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم: ۱۹۰۰ پرسش چهارگزینه‌ای شناسنامه‌دار

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
332فارسی/انگلیسی-اقلید
 • ناشر :

   کانون فرهنگی آموزش
 • مترجم :

   جواد مومنی
 • دسته‌بندی :

   زبان انگلیسی
 • فروشنده :

   

  فرناز همتی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید