مرجع کاربردی متدولوژی RUP
دکتر احمد براآنی، مهندس مهدی گل محمدی

مرجع کاربردی متدولوژی RUP

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
973--تهران
 • ناشر :

   دانشگاه اصفهان
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  جهانبخش حضرتی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید