معماری کامپیوتر
موریس مانو

معماری کامپیوتر

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
515--تهران
 • ناشر :

   انتشارات خراسان
 • مترجم :

   دکتر قدرت سپیدنام
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  جهانبخش حضرتی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید