پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری
دکتر بهمن بنی مهد، مهدی عربی، شیوا حسن پور

پژوهش های تجربی و روش شناسی در حسابداری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
599-وزیریتهران
 • ناشر :

   انتشارات ترمه
 • دسته‌بندی :

   حسابداری
 • فروشنده :

   

  pari sh.

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۶۶۶۳۳۹۱۰