ایده های بزرگ در یک نگاه
لن کرافتون

ایده های بزرگ در یک نگاه

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
408فارسی-مراغه
 • ناشر :

   جاودان خرد
 • مترجم :

   شکوه فانی
 • دسته‌بندی :

   فلسفه و منطق
 • فروشنده :

   

  البرز شریفی وش

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۵۳۱۶۷۵۵۸