صد روز با خاتمی
بابک داد

صد روز با خاتمی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
246-رقعیتهران
 • ناشر :

   سازمان چاپ
 • دسته‌بندی :

   تاریخی و سیاسی
 • فروشنده :

   

  کیوان خرازیان

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۲۲۲۵۵۳۱۵