مرد صد ساله‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد
یوناس یوناسون

مرد صد ساله‌ای که از پنجره فرار کرد و ناپدید شد

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
372فارسیرقعیآمل
 • ناشر :

   نیلوفر
 • مترجم :

   فرزانه طاهری
 • دسته‌بندی :

   ادبیات جهان
 • فروشنده :

   

  Gemma ‌‌‌‌‌ ‌ ‌ ‌

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۲۱۱۱۰۳۴۳۷