آخرین سفر شاه
ویلیام شوکراس

آخرین سفر شاه

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
581--کرج
 • ناشر :

   ذهن آویز
 • مترجم :

   عبدالرضا هوشنگ مهدوی
 • دسته‌بندی :

   تاریخی و سیاسی
 • فروشنده :

   

  معصومه غفارزاده

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۰۸۸۶۴۷۸۸