مدار منطقی
هادی یوسفی

مدار منطقی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
318فارسیوزیریاصفهان
 • ناشر :

   پوران پژوهش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  مصطفی ثابتی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۳۴۳۳۴۰۳۵