محاسبات عددی
هادی یوسفی

محاسبات عددی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
178فارسیوزیریاصفهان
 • ناشر :

   پوران پژوهش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی کامپیوتر
 • فروشنده :

   

  مصطفی ثابتی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۳۴۳۳۴۰۳۵