معادلات دیفرانسیل
بیژن طائری

معادلات دیفرانسیل

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---زنجان
 • ناشر :

   جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان
 • مترجم :

   خلیل پاریاب
 • دسته‌بندی :

   دروس پایه
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۲۱۴۱۹۳۵۲