مکلنیک سیالات
بزاد خدا کرمی

مکلنیک سیالات

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---زنجان
 • ناشر :

   آزاده
 • مترجم :

   خلیل پاریاب
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید