نوآوری نظام یافته
جان ترنینکو

نوآوری نظام یافته

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   موسسه خدمات فرهنگی رسا
 • مترجم :

   مصطفی جعفری
 • دسته‌بندی :

   سبک زندگی
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید