مقاومت مصالح
تیمان ضیغمی

مقاومت مصالح

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---زنجان
 • ناشر :

   نشر جهش
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۲۱۴۱۹۳۵۲