مقاومت مصالح
جانستون، پی بیر، دی ولف

مقاومت مصالح

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---بم
 • ناشر :

   نشر علوم دانشگاهی
 • مترجم :

   دکتر ابراهیم واحدیان
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  تغییر نام

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید