رسم فنی و نقشه های فنی1
احمد متقی پور

رسم فنی و نقشه های فنی۱

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   دانشگاه صنعتی شریف
 • دسته‌بندی :

   مهندسی مکانیک
 • فروشنده :

   

  Mohamad Dehghan

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید