حقوق مدنی - اشخاص و محجورین
دکتر سید حسین صفایی - دکتر سید مرتضی قاسم زاده

حقوق مدنی - اشخاص و محجورین

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---فومن
 • ناشر :

   سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها
 • مترجم :

   ندارد
 • دسته‌بندی :

   حقوق
 • فروشنده :

   

  مهدی حسینی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۳۳۳۸۹۹۸۷۰