ریاضی دهم پایا (تجربی و ریاضی): درسنامه کامل، پرسش‌های چهارگزینه‌ای (تالیفی و کنکور و مسابقات)، ...
حمیدرضا بیات, مرتضی خمامی‌ابدی, کیان کریمی‌خراسانی

ریاضی دهم پایا (تجربی و ریاضی): درسنامه کامل، پرسش‌های چهارگزینه‌ای (تالیفی و کنکور و مسابقات)، ...

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
524فارسی-تبریز
 • ناشر :

   مبتکران
 • دسته‌بندی :

   ریاضیات تجربی
 • فروشنده :

   

  haniye siyahi

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید