سنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تربیت (روانسنجی) کارشناسی ارشد
اعظم کائیدی, آصفه مستاجران

سنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تربیت (روانسنجی) کارشناسی ارشد

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
260فارسی-تهران
 • ناشر :

   مدرسان شریف
 • دسته‌بندی :

   علوم تربیتی
 • فروشنده :

   

  ... باقری

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید