مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی
دکتر منوچهر آذر

مبانی کنترل فرآیند در مهندسی شیمی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
616-وزیریتهران
 • ناشر :

   انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • دسته‌بندی :

   مهندسی شیمی
 • فروشنده :

   

  امیرمحمد عبداللهی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید