سیستم های اطلاعات مدیریت
کنت لاودن

سیستم های اطلاعات مدیریت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   دانش بنیاد
 • مترجم :

   سید اکبر مصطفوی و سید مجتبی حسینی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی صنایع
 • فروشنده :

   

  فرانک حسینی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید