ریاضیات تجربی: هفت کتاب در یک کتاب (ریاضی 1، ریاضی 2، ریاضی 3، هندسه 1، آمار و مدلسازی، ریاضی عمومی 1 و 2)
منصور سعیدی, محمدرضا میرجلیلی, مینا نظری

ریاضیات تجربی: هفت کتاب در یک کتاب (ریاضی ۱، ریاضی ۲، ریاضی ۳، هندسه ۱، آمار و مدلسازی، ریاضی عمومی ۱ و ۲)

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
900فارسی-اهواز
 • ناشر :

   مهر و ماه نو
 • دسته‌بندی :

   کنکور نظام قدیم
 • فروشنده :

   

  rose msc

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید