چای در غروب جمعه روی میز سرد می‌شود
احمدرضا احمدی

چای در غروب جمعه روی میز سرد می‌شود

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
232فارسیرقعیتهران
 • ناشر :

   ثالث
 • دسته‌بندی :

   شعر
 • فروشنده :

   

  Babak Ghadiri

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید