مبانی فیزیک
هالیدی

مبانی فیزیک

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
444--تهران
 • ناشر :

   صفار
 • مترجم :

   نصرتی عابدینی
 • دسته‌بندی :

   مهندسی برق
 • فروشنده :

   

  آتوسا بهشتی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید