بیوشیمی پزشکی هارپر
ویکتور رادول

بیوشیمی پزشکی هارپر

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
924--تهران
 • ناشر :

   اییژ
 • مترجم :

   دکتر رضا محمدی
 • دسته‌بندی :

     زیست شناسی سلولی ملکولی 
 • فروشنده :

   

  نسیم صانعی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۹۰۴۱۴۷۷۶۳