روش‌های تحقیق در علوم رفتاری
زهره سرمد

روش‌های تحقیق در علوم رفتاری

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
402فارسیوزیریمشهد
 • ناشر :

   آگه
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  روان شناسی

 • شماره تماس :

   

  ۰۹۱۵۱۲۵۶۸۴۹