آمار و کاربرد آن در مدیریت
عادل آذر, منصور مومنی

آمار و کاربرد آن در مدیریت

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
340فارسی-تهران
  • فروشنده :

     

    مهدی برومند

  • شماره تماس :

     

    ۰۹۳۶۴۱۰۰۴۲۲