اصول روانسنجی و روان آزمایی
حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی

اصول روانسنجی و روان آزمایی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
---تهران
 • ناشر :

   انتشارات سمت
 • دسته‌بندی :

   روانشناسی
 • فروشنده :

   

  samaneh varchandi

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید