تاریخ ساسانیان: ترجمه بخش ساسانیان از کتاب تاریخ طبری و مقایسه آن با تاریخ بلعمی
زهره هدایتی‌بیدهندی, علی‌اکبر رژدام

تاریخ ساسانیان: ترجمه بخش ساسانیان از کتاب تاریخ طبری و مقایسه آن با تاریخ بلعمی

تعداد صفحاتزبانقطعشهر
854فارسیوزیریشیراز
 • ناشر :

   مرکز نشر دانشگاهی
 • مترجم :

   علیرضا شاپورشهبازی
 • دسته‌بندی :

   تاریخ
 • فروشنده :

   

  آتوسا رفیعی

 • برای تماس با فروشنده، اپلیکیشن موبایل کنسل را نصب کنید